Proces ontstaan

Symbolen

Salustiano Martha's visie op de samenleving is:" We moeten het samen maken"

De wereld is een rijk geschakeerd aan mensen uit een veelheid van landen, streken, rassen, culturen en religies, met verschillende achtergronden, opleiding en kwaliteiten, levend in verschillende maatschappelijke posities in de samenleving.

Belangrijker dan de verschillen te benadrukken, is het benoemen van de overeenkomsten tussen mensen, de gemeenschappelijke doelen die ze hebben en de samenbindende krachten die zij kunnen aangewenden om bij te dragen aan een versterking en verbetering van de samenleving.

Salustiano vindt dat er veel gepraat wordt over de multiculturele samenleving, hij vertelt het liever in beeldentaal.
Het monument "SAMEN" staat symbool voor het positieve krachtenveld van het samen bouwen aan een verdraagzame multi-etnische en multiculturele samenleving. Zijn bedoeling is dat het beeld gaat reizen door Nederland en op diverse plaatsen het centrale punt wordt op manifestaties waarin het publiek uiting geeft aan het belang van verbetering van de samenleving.