Wijkcursussen werken met klei, sociale cohesie

Citaat van een cursist:

 “Dat er meerdere mensen een kans moeten krijgen dit te volgen. Het is goed om zo bezig en iets voor de wijk te maken”

Salustiano Martha heeft in 2008, 2009, 2010 cursussen in de wijken Paddepoel, Selwerd en Vinkhuizen een cursus verzorgd voor wijkbewoners. De cursussen vonden plaats in overleg met de wijkraden en het wijkteam in het kader van het lokaal akkoord.

 

Doel van de cursus:

Via een cursus vormgeving in klei worden geïnteresseerde buurtbewoners in een wijk gemotiveerd om meer met elkaar te doen. De bedoeling van dit project is dat er initiatieven ontstaan om verdere invulling te geven aan maatschappelijke doelen in de wijk.

Cursisten worden gestimuleerd  om de eigen creativiteit te verbreden en dit eventueel te  gebruiken in de wijk. Hierbij valt te denken aan  een werkgroep van deelnemers  vanuit het project die zich inzet voor het verfraaien van woningen en  het inrichten van pleinen met beelden en monumenten. Dit is een manier om bewoners in aanraking te brengen met kunst en de maatschappelijke meerwaarde hiervan.

Aan de cursus kunnen 12 deelnemers meedoen en wordt van  19.00 uur tot 22.00 uur s`avonds gegeven worden. De totale cursusduur is 12 avonden, in totaal 36 uur.

De cursisten starten met het maken van een eigen (oefen) werkstuk, dat ze mogen houden. Daarna wordt gewerkt aan een gezamenlijk werkstuk waarvan ieder een onderdeel maakt of waaraan in tweetallen wordt gewerkt. Die werkstukken zijn ornamenten die samengevoegd worden op bijvoorbeeld een plateau of een wand en dan één kunstwerk vormen.

 

Voor het fotoalbum, klik op het onderstaande plaatje